Saxifraga longifolia x S. paniculata 'Monte Cervino'

Saxifraga longifolia x S. paniculata 'Monte Cervino' Typ 1, Kreuzung: MRO

Saxifraga longifolia x S. paniculata 'Monte Cervino' Typ 2, Kreuzung: MRO