Saxifraga 'Benny'

Saxifraga 'Benny', ein Sämling von Saxifraga paniculata 'Lutea'