Saxifraga 'Mary'

Saxifraga 'Mary', ein Sämling von Saxifraga paniculata 'Lutea', Kreuzung: MRO

Saxifraga 'Mary mit der Hybride S. catalaunica x S. kolenatiana